EDL Photography | vs Southern Illinois

alma mater-2alma mater-3alma mater-4alma mater-5alma mater-6alma mater-7alma materBaer_Kristin-2Baer_Kristin-3Baer_Kristin-4Baer_Kristin-5Baer_Kristin-6Baer_Kristin-7Baer_Kristin-8Baer_Kristin-9Baer_KristinCelebration Southern Illinois-2Celebration Southern Illinois-3Celebration Southern Illinois-4Celebration Southern Illinois-5